Nazwa powiatu:
brzeski
kędzierzyńsko-kozielski
krapkowicki
namysłowski
nyski
oleski
Powiat grodzki Opole