Zmiany w VAT od VII 2018
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 54 / 80
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
190.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
308.94zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-06-06
Data zakończenia: 2018-06-06
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
                                            Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP

        serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

 "Zmiany w VAT od VII 2018"

 Szkolenie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu,
w godz. od 9:30-15:30.

 Wykładowca: – Sebastian Ząbczyk – doradca podatkowy. Praktyk.

Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 3 czerwca 2018 r.

Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu uzyskają 5 punktów.

ODPŁATNOŚĆ

Cena dla doradcy – 190,00 zł brutto
Cena dla pracownika – 220,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

- Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Opolski Oddział KIDP pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 3 czerwca 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności.Na górę Strona główna Drukuj