Szczegóły szkolenia / imprezy

RODO: biura rachunkowe i kancelarie doradztwa podatkowego - kontrowersje dotyczące zmian od 25.05.2018
Kategoria: Ochrona danych osobowych
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 89 / 88
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
243.90zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-01-29
Data zakończenia: 2018-01-29
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP

serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

„RODO: biura rachunkowe i kancelarie doradztwa podatkowego – kontrowersje dotyczące zmian od 25.05.2018”

Podczas wykładu będziecie się mogli Państwo dowiedzieć jakie zmiany z zakresu ochrony danych osobowych wprowadza rozporządzenie UE

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 r. w Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu, w godz. od 9:30-15:30.

 Wykładowca: – Tomasz Gzela – prawnik. Specjalista z zakresu prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych. Autor wielu publikacji.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 25 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu uzyskają 5 punktów.

ODPŁATNOŚĆ

Cena dla doradcy – 150,00 zł brutto
Cena dla pracownika – 180,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

- Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego

43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Opolski Oddział KIDP pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 24 stycznia 2017 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności.

OPIEKUN SZKOLENIA
Cezary Wołczak   Tel. 601 321 378


 

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: ((77) 456 68 20)
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x