Szczegóły szkolenia / imprezy

Ordynacja podatkowa
Kategoria: Ordynacja podatkowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 54 / 80
Koszty:  180.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
292.68zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-16
Data zakończenia: 2018-11-16
Organizotor:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
                         
                           Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP

        serdecznie zaprasza na szkolenie na temat:

 "Ordynacja podatkowa"

 Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada 2018 r. w Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu, w godz. od 9:00-15:00.

 Wykładowca: – Bartosz Kubista – doradca podatkowy. 

Za udział w szkoleniu  przysługuje 5 punktów  podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 13 listopada 2018 r.


ODPŁATNOŚĆ
Cena dla doradcy – 180,00 zł brutto
Cena dla pracownika – 220,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

- Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

- rezygnacja w panelu do dn. 13 listopada br. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności. 

Program szkolenia

1. Charakterystyka zobowiązania podatkowego

2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych

3. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązania podatkowe

4. Odpowiedzialność następców prawnych i osób trzecich

5. Nadpłata podatku

6. Deklaracje i korekty deklaracji

7. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

8. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

9. Wprowadzenie do postępowania podatkowego i kontroli podatkowej

10. Zaświadczenia

 Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x