Elektroniczna obsługa wniosków OC
Umowa Generalna w sprawie ubezpieczenia OC, zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a GERLING POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.obowiązuje od 01.01.2007 r.

Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ten ciąży na: doradcy podatkowym, wykonującym ten zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej oraz na osobie prawnej uprawnionej do wykonywania doradztwa podatkowego (uprawniony podmiot)

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zawarła z Gerling Polska TU S.A. oraz TUiR WARTA S.A. Umowę Generalną, która umożliwia doradcom skorzystanie z systemu elektronicznej obsługi wniosków ubezpieczeniowych.
Pliki do pobrania
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Pozostałe informacje:
Twoja lokalizacja: Start  /  OC /  Elektroniczna obsługa wniosków OC
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
45-040 Opole,
Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. (77) 456 68 20
fax (77) 451 34 05
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia