Uchwała nr 2/2010

Uchwała nr  2 /2010

 

Zarządu Opolskiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w Opolu

 

 

 

z dnia 2 lutego 2010 r.

 

w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca zwołania Zgromadzenia Regionalnego Opolskiego Oddziału KIDP

 

 

Zarząd Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych działając na podstawie § 46 ust. 2 i § 47a ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, postanowił:

 

§ 1

Ustalić termin zwołania Zgromadzenia Regionalnego Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych na dzień 26 marca 2010 r. Miejscem Zgromadzenia będzie sala na ul. Zbożowej 9 w Opolu.

 

§ 2

Niniejsza uchwała została podjęta na Posiedzeniu Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP

dnia 2 lutego 2010 r.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Kontakt

tel.: ((77) 456 68 20)
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x