Terminy posiedzeń Zarządu OO KIDP w roku 2018

29 listopada
20 grudnia

 Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Biura przy ul. Pl. M. Kopernika 1/7 - Opole

 

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x