Uchwała nr 5/2010

Uchwała podjęta na II Posiedzeniu Zarządu

Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w dniu 18 maja 2010 r.

 

 

Uchwała nr 5/2010

 

Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
z dnia 18.05.2010 r.

w sprawie zwrotu zrzekania się kosztów podróży.

 

 

 

§ 1

 

            Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP określa zasady zwrotu wydatków z tytułu pełnienia obowiązków członków Zarządu Opolskiego Oddziału KIDP

 

           

§ 2

 

           

Członkowi Zarządu przysługują prawa do:

a)      zwrotu poniesionych zwrotów kosztów z tytułu dojazdu środkami komunikacji publicznej, na podstawie przedstawionych dowodów,

b)      zwrotu poniesionych kosztów z tytułu dojazdu samochodem własnym, wg stawki za  1km

c)      zwrotu poniesionych kosztów z tytułu noclegu dotyczący jedynie wyjazdowych i co najmniej 2-dniowych posiedzeń.

Dokumentem rozliczającym jest druk powszechnie przyjęty – dokument delegacji wg załączonego wzoru.

 

 

           

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x