Uchwała nr 2/2011

Uchwała podjęta na Posiedzeniu Zarządu

Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w dniu 14 czerwca 2011 r.

 

Uchwała nr 2/2011

Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 14 czerwca 2011 r.

ws. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych, wartości  niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, znajdującego się na stanie Opolskiego Oddziału KIDP

 

W oparciu o:

1.                          Protokół nr 1/2011 Komisji Likwidacyjnej z dnia 14 czerwca 2011 r. (zał. 1.)

2.                          Ekspertyzę, dotyczącą stanu technicznego środków trwałych i wyposażenia, przekazaną przez TKM Recykling Polska (zał. 2.)

3.                          Zaświadczenie o sprzęcie przeznaczonym do likwidacji od Prywatnej Agencji Komputerowej KSM Skowronek (zał. 3.)

4.                          Wnioski o przeprowadzenie likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, przekazane przez osobę materialnie odpowiedzialną za mienie w OOKIDP – Panią Agatę Jaskot (zał. 4.)

Zarząd Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na likwidację zużytych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, znajdującego się na stanie Opolskiego Oddziału KIDP, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                       

Kontakt

tel.: ((77) 456 68 20)
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x