Uchwała 3/09/2011

Uchwała podjęta na Posiedzeniu Zarządu

Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w dniu 13 września 2011 r.

 

Uchwała nr 3/09/2011

Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

z dnia 13 września 2011 r.

ws. założenia lokaty terminowej na rachunku Opolskiego Oddziału KIDP

 

 

§ 1

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP postanawia o utworzeniu na rachunku Oddziału lokaty miesięcznej na kwotę 25.000,- PLN.

 

§ 2

Lokata będzie odnawiana do czasu wydania przez Zarząd OOKIDP dyspozycji o jej zamknięciu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kontakt

tel.: ((77) 456 68 20)
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x