Uchwała 10/2013


Uchwała podjęta na Posiedzeniu Zarządu

Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

w dniu 12.11.2013Uchwała nr 10/2013

Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 12.11.2013Rr.

ws ustalenia wysokości opłat dla doradców podatkowych – seniorów
§ 1


Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP ustala opłatę za szkolenie/warsztaty/konferencje organizowane przez Oddział Opolski KIDP dla doradców podatkowych seniorów w wysokości 50% ceny doradców podatkowych niebędących seniorem.


§ 2


Za szkolenia/ warsztaty/ konferencje uważa się jedynie formy kształcenia, które podnoszą kwalifikacje zawodowe doradców podatkowych.


§ 3


Za seniora uważa się osobę, która ukończyła 70 rok życia.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kontakt

tel.: ((77) 456 68 20)
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x